Regulamin Tablicy Ogłoszeń

Tablica Ogłoszeń powstała dla dobra użytkowników , wobec czego wierzymy i ufamy,

że będzie ona służyła ogółowi naszych mieszkańców w pozytywnych zamiarach.

Chcemy jednak utrzymać porządek na możliwie wysokim poziomie dlatego rejestrując się

zobowiązany jesteś do przestrzegania w/w regulaminu.

Tablica Ogłoszeń stanowić ma bezpłatną bazę i spis sklepów , usług

oraz firm na terenie naszego miasta i powiatu.

 

1. Redakcja Tablicy Ogłoszeń nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

Za treść jak również za prawa autorskie do zdjęć i grafik użytych w ogłoszeniu całkowitą

odpowiedzialność ponosi ogłoszeniodawca.

 

2. Ogłoszenie na Tablicy Ogłoszeń może publikować każdy zarejestrowany użytkownik,

który zamieszkuje teren miasta Gorlice lub powiatu gorlickiego.

 

3. W Dziale Sprzedam ogłoszenia publikować mogą osoby fizyczne.

Ogłoszenia publikowane są na okres do 14.

 

4. Ogłoszenia związane z działalnością firm i osób fizycznych prowadzących działalność

gospodarczą powinne zawierać ogólną charakterystykę firmy i zakres jej działalności i

mogą być publikowane w adekwatnej dla niej kategorii w dziale Handel, Usługi, Restauracje i Hotele.


5. Redakcja Tablicy Ogłoszeń zastrzega prawo do usunięcia ogłoszenia w następujących przypadkach:

a) ogłoszenie zawiera nieprawdziwe dane,
b) ogłoszenie zawiera jedynie odnośnik do zewnętrznego serwisu, w którym podane są szczegóły oferty,
c) ogłoszenie zawiera niekompletne dane (brakuje opisu sprzedawanej rzeczy, wiarygodnego kontaktu, itp.),
d) ogłoszenie publikowane jest w nieprawidłowych kategoriach,
g) ogłoszenie jest sprzeczne z prawem polskim i/lub międzynarodowym,
h) ogłoszenie zawiera treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym,

rasowym, wyznaniowym, a także treści uznane powszechnie za naganne moralnie oraz naruszające zasady netykiety.

Redakcja zastrzega sobie prawo do przyjęcia własnych kryteriów oceny wyżej wymienionych przypadków.

Decyzja Redakcji o skasowaniu ogłoszenia jest ostateczna i nie podlega dyskusji.

 

6. Redakcja Tablicy Ogłoszeń zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszeń związanych z następującą tematyką:

a) namawianie do "zarabiania w internecie"
b) poszukiwanie kobiet do pracy w nocnych klubach, domach publicznych, jako striptizerki itp., a także poszukiwanie kobiet do sesji fotograficznych (bez podania wiarygodnych danych kontaktowych)
c) proponowanie usług seksualnych
d) oferowanie pisania prac dyplomowych, licencjackich, magisterskich itp.
e) oferowanie usług ukrytych w formie poszukiwania pracy (np. szukam pracy - malowanie, szpachlowanie itp.).
f) ogłoszenie opublikowane w ofertach pracy nie zawiera istotnych danych szczegółowych: nazwy firmy, stanowiska (zakresu obowiązków), wiarygodnego kontaktu.
g) ogłoszenie jest jedynie reklamą innego serwisu internetowego
h) sprzedaż zwierząd nie pochodzących z zarejestrowanej hodowli i/lub nie posiadające rodowodu (takie zwierzęta mogą być jedynie oddane za darmo, w kategorii Zwierzęta / Oddam za darmo).

7. Redakcja Tablilcy Ogłoszeń zastrzega sobie prawo do przesuwania ogłoszeń do prawidłowych kategorii i podkategorii.

8. Wszelkie pytania, wątpliwości i uwagi co do funkcjonowania tablicy ogłoszeń a także opublikowanych ogłoszeń można zgłaszać do Redakcji.

9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Redakcji Tablicy Ogłoszeń

Redakcja zastrzega prawo do zmiany regulaminu.

Powered by JCS
© JCS 2016